TROBADA D'ESCOLES VERDES


Exposició d'idees practicades al nostre Posada en comú dels temes tractats
centre


Dinar Presentació dels jocs

Joc per treballar la biodiversitat Presentació dels jocs
Aquí teniu unes quantes fotos del dia que ens vam reunir amb algunes escoles verdes properes: l’IES Sta. Eugènia, l’IES Sobrequés, l’IES Banyoles i l’IES Vallvera.


Vam fer la trobada a l’institut Sta. Eugènia.


Durant la trobada vam intercanviar idees que es poden dur a la pràctica als nostres “instis” o al seu entorn. Les escoles verdes vam ser invitades a visitar les instal·lacions de l’institut Sta. Eugènia. A la tarda vam anar a les hortes i vam fer alguns jocs sobre la biodiversitat. El 2010 és l’any internacional de la biodiversitat.


Ens ho vam passar molt bé, va ser interessant, entretingut i vam poder conèixer molta gent.Txell Solé Eugenio

Millores ambientals del nou curs 2009-2010


Amb la connexió de la central fotovoltaica a la xarxa general, que va tenir lloc el passat 25 de novembre, ja estan funcionant els tres recursos que l'institut incorpora gràcies al premi de la campanya "tu pots fer".

* El primer que es va posar en funcionament va ser el sistema de reg aprofitant les aigües pluvials. Aquesta millora va començar a funcionar la primera setmana de setembre i des de llavors ja no hem consumit aigua potable per al reg. Estem regant amb aigua de pluja, més beneficiosa per a les plantes.

Es van instal·lar dos dipòsits de 13.000 l de capacitat que recullen les aigües pluvials de la teulada de la zona d'administració. Una bomba connectada a un programador de reg envia l'aigua a quatre zones diferents per les que s'ha fet una instal·lació de reg gota a gota.

A més i en previsió d'una possible ampliació de més dipòsits s'ha previst una connexió que portarà l'aigua cap a les cisternes dels lavabos.


* La segona millora que es va posar en marxa va ser la fotocopiadora. Tots els usuaris, sobretot els alumnes poden fer les impressions dels seus treballs en una fotocopiadora de grans prestacions que s'ha instal·lat a l'entrada del centre.

Cada alumne disposa d'un codi particular i una quantitat d'impressions o fotocopies que pot fer. D'aquesta manera substituïm els tòners de les impressores, per uns altres de millor rendiment i menys contaminants. També aconseguim reduir el preu per còpia i racionalitzem el consum de paper.

* La darrera incorporació ha estat la central fotovoltaica. Aquesta és la tercera central que tenim a la teulada, ja que tenim la de les plaques tèrmiques per a l'aigua de les dutxes i la fotovoltaica que porta funcionant 5 anys dins del programa Solarizate.

La nova central està formada per 8 grups d'onze panels més prims que els de l'altra. Això és degut a que el material de que estan fets és tel·lur de cadmi, aquest material permet aprofitar més la llum difusa. La potència teòrica de la central és de 3,9 kW.

Una pantalla situada a l'entrada ens permetrà la monitorització del funcionament de la central.IES VALLVERA ESCOLA VERDA

La Generalitat distingeix l’educació
ambiental del Vallvera de Salt

SALT | PILI TURON Diari de Girona 13/01/2009
El treball de conscienciació en el respecte al medi ambient que es realitza a l’IES Vallvera, de Salt, ha obtingut una recompensa per part dels depar-taments de Medi Ambient i Educació de la Generalitat: el distintiu d’Escola Verda, que va rebre el 3 de desembre i que contribueix a ampliar el nombre de centres gironins que ja tenen aquest reconeixement. El projecte d’educació ambiental d’aquest institut, que básicamente pretén inculcar els valors de la sostenibilitat entre els seus estudiants, es va posar en marxa fa quatre cursos i procuren aplicarlo en les seves activitats diàries. La difusió de les energies renovables és un dels temes que es potencien al Vallvera, que disposa d’una central fotovoltaica que produeix 14000 kWh d’electricitat.
Deixant de banda l’ús de l’energia solar, el centre organitza una Setmana de l’energia en la qual promou tant l’estalvi com l’ús d’energies netes. Pel que fa als residus, l’institut saltenc promou una campanya de reutilització i reciclatge del paper; així com també de separación de les restes que es generen al menjador, convertint les restes orgàniques en compost que s’utilitza com a adob per a l’hort escolar.
Tornant al paper, el Vallvera disposa d’un banc de llibres que té com a objectiu principal facilitar aquest material a tots els estudiants, afavorir-ne la reutilització i contribuir a reduir els residus.
L’estalvi d’aigua és un altre tema mediambiental sensible a l’IES Vallvera que, abans que es produís l’últim període de sequera greu, ja tenia cura a l’hora de gestionarla. A més, aquest centre de secundària dedica una atenció especial a estudiar el Ter dintre del Projecte Rius. A tot això s’hi afegeix l’ús de la bicicleta en sortides organitzades per l’institut, que d’aquesta manera vol potenciar un mitjà de transport respectuós amb el medi; alhora que es realitzen activitats de convivència i de descobriment de l’entorn natural, aprofitant el carril bici que passa pel costat del centre.
D’altra banda, l’IES Vallvera també destaca que, des de fa alguns anys, l’argument de l’obra de teatre musical que representen cada curs gira al voltant del medi ambient; així –segons remarquen– aconsegueixen «ambientalitzar el contingut teatral», un propósit que l’institut vol que sigui transversal en totes les seves activitats. I és que aquest centre educatiu treballa en la conscienciació mediambiental d’una manera pràctica, fomentant hàbits diaris que siguin coherents amb els objectius pedagògics que s’han fixat.

LA CONCIENCIA ECOLÓGICA

El objetivo de la conciencia ecológica es tener presente que algunas de nuestras acciones perjudican gravemente a nuestro planeta.

Para tener una verdadera conciencia ecológica, primero uno tiene que saber qué actos perjudican al medio ambiente, cómo nos afectan y qué podemos hacer para evitarlos. Sólo entonces podremos valorar el bien de la ecología y hacer lo que esté a nuestro alcance.
Acciones como la emisión de gases contaminantes a la atmosfera, el consumo de energías no renovables, el mal uso del agua, todo ello conlleva a la degradación progresiva del medio ambiente.
Nosotros lo podemos frenar ahorrando energía, apostando por las energías renovables, contaminando menos y colaborando con el reciclaje.
Para ayudarnos a tomar conciencia de los problemas ambientales que nos perjudican, se han creado asociaciones ecológicas como Greenpeace, Grupo Verde, Fundació Terra, Ecologistas en Acción, ADENA,... Para lograrlo, recurren a manifestaciones, conferencias y campañas de información en los medios de comunicación.

Así pues es necesario que nos impliquemos todos en la mejora de nuestro Medio Ambiente puesto que nos lo jugamos todo en ello: nuestra vida, nuestra salud, nuestra prosperidad, en definitiva nuestra propia supervivencia.
¡La conciencia ecológica es lo único que puede salvar al planeta!.

Míriam Gómez Jiménez
4rt ESO grup: A

PER UNA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA


El cotxe només és cinc minuts més ràpid que el vianant a la cursa del transport entre els ajuntaments de Salt i Girona


Les cinc maneres de mobilitat, just al moment de sortirDiari de Girona 23/9/2008ACN/DDG L'Associació de Naturalistes de Girona i la plataforma Mou-te en Bici han organitzat aquest dilluns en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible una cursa del transport entre els ajuntaments de Salt i Girona per comprovar la rapidesa i l'efectivitat de l'autobús, el cotxe, la moto, la bicicleta i el vianant a l'hora de recórrer els prop de tres quilòmetres que separen els dos consistoris. Com era d'esperar, la bicicleta ha estat de lluny el mitjà de transport més ràpid amb un temps de 9 minuts i 7 segons; l'autobús, en segona posició, ha trigat quasi el doble amb un temps de 18 minuts i 3 segons; i la gran sorpresa ha estat el cotxe, només cinc minuts més ràpid que el vianant.

'L'automòbil ha trigat 21 minuts i 21 segons en arribar al centre enfront dels 26 minuts i 27 segons que ha tardat la persona que ha anat a peu', ha comentat el portaveu de la plataforma Mou-te en Bici, Miquel Llop. 'A més, aquí s'hi ha d'afegir el preu del pàrquing del cotxe, que serà considerable', ha puntualitzat Llop. Just abans del cotxe, ha arribat la motocicleta, en tercera posició, amb un temps de 18 minuts i 8 segons. 'Això no ha de sorprendre perquè clar hem de comptar la moto de ben aparcada a ben aparcada i complint la llei', ha assenyalat el portaveu de la plataforma Mou-te en Bici, que creu que aquesta cursa ha demostrat els beneficis de la bicicleta i el transport públic com a mitjans de locomoció a la ciutat.


LA CRISI DE L'ENERGIA


RAMON FOLCH

El Sol és un reactor exagerat. Envia a l'espai quantitats ingents d'energia, una petita part de la qual arriba a la Terra. En termes de potència o energia instantània, atenyen la part més externa de l'atmosfera il.luminada uns 1.360 W per m2 de forma permanent. És l'energia que mou l'atmosfera i fa ploure, que governa el clima, que fa possible la vida mitjançant la fotosíntesi.

Arran de terra, aquesta irradiància es tradueix en una insolació d'1 kWh per cada m2. És força energia, però difícil de capturar. Només per a generar l'electricitat domèstica que consumeix un europeu mitjà, són necessaris uns 8 metres quadrats de plaques fotovoltaiques. Per a abastir les llars de tot Catalunya caldrien més de 60 km2 de plaques. En tot cas, les llars demanen només el 5% de l'energia total consumida, de manera que la captura fotovoltaica de tota l'energia necessària a Catalunya exigiria una inimaginable extensió de 1.200 km2 de plaques. Segurament acabarem millorant el rendiment fotovoltaic, però mai no podrem superar la constant solar: com a màxim, 1 kWh per cada m2 i prou. L'energia solar és abundant, però laxa.

I discontínua: de nits s'amaga el Sol. Els 1.200 km2 de plaques no generarien l'energia necessària en el moment necessari, sinó l'equivalent energètic global en les hores durant les quals no seria tan necessari. La captura solar ha de ser complementada amb altres fonts de generació contínua.

Petroli dens: L'èxit dels combustibles fòssils ha estat la seva elevada densitat energètica. I també la facilitat amb què es transporten i es poden emmagatzemar. L'alta densitat de l'energia és bàsica per a l'autonomia de moviment. El 40% de l'energia se'ns en va en el transport, quasi tot confiat als derivats del petroli. És evident, però de tant en tant ens passa per alt. Els automòbils amb motor d'explosió o els avions van on volen i a costa d'un dipòsit petit. Per contra, els trens elèctrics necessiten catenàries fixes i centrals que generin de forma permanent. Encara que cobríssim el territori de captadors solars subsistiria el problema de la connexió del consum mòbil (les bateries són encara molt rudimentàries).

Convé anar-ho recordant. Els vectors energètics no són intercanviables. Pronuclears i filosolars semblen perdre a vegades de vista que l'electricitat és un vector energètic de distribució més que rígida: s'ha d'estar penjat d'una xarxa fixa. El moviment vol independència. L'hidrogen la dóna, i per això segurament té futur en l'automoció, igual que el gas natural liquat o a pressió. Però no hi ha mines d'hidrogen i el gas genera diòxid de carboni en cremar-se, com el petroli, nefast per al clima.

El petroli s'acaba, els gas natural tampoc no durarà sempre i les reserves d'urani són tan limitades com les d'energia fòssil, si no més. Les renovables actuals, la majoria expressades en forma d'electricitat, abasten el que abasten i, a més, els cables no poden arribar arreu. No és responsable prescindir-ne, però és demagògic considerar-les la panacea. Altrament, el món modern ja és com és. L'hem dissenyat per funcionar amb energia fòssil i motors de combustió interna. Ens ha costat un segle i mig de feina, no ho poden canviar en un parell de dècades. La il.lusionada construcció d'un futur viable (és a dir, sostenible) passa pel reconeixement del present. Per això tenim un problema.